Pârsig B. Negizeš English Deutsch French P. Rišešenâsih Lev
Bimdâd n. بیمداد: تهدید threat Bedrohung menace Ϣiki-En Ϣiki-De Mazdak i Bâmdâd   1.0
Bimdâdan -> bimdeh k. بیمدادن: تهدید کردن to threat bedrohen effrayer Mazdak i Bâmdâd   1.0